دوره ویژه مکالمه به چهار لهجه (فصیح، خلیجی، مصری، سوری)

دوره ویژه مکالمه به چهار لهجه (فصیح، خلیجی، مصری، سوری) 👈آموزش زبان عربی با چهار لهجه فصیح، خلیجی، مصری، سوری 👈آموزش کلیه مکالمات سفر، کار و استخدام، تجارت و ... 👈برگزاری کلاسها بصورت خصوصی تک نفره و چند نفره 👈سطح A1: مدرس: خانم آدن روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 17:45 الی 19:15؛ 👈سطح