آموزش و تقویت مهارت های شنیداری و گفتاری زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

دوره هاي مكالمه Conversation Courses آیا مایلید مکالمه انگلیسی خود را درکمترین زمان ممکن به سطح عالی برسانید ؟ آیا با اینکه دامنه لغات شما زیاد است توان جمله سازی و مکالمه ندارید ؟آیاهزینه و زمان زیادی تا امروز صرف یادگیری زبان انگلیسی کرده و نتیجه ای نگرفته اید؟ آیاسالیان طولانی از زبان انگلیسی