در سریع ترین زمان ممکن به ترکیه مهاجرت کنید!

  کلاس مکالمه ترکی استانبولی 👈ترکی سطح A1:مدرس: خانم قصاب زادهروزهای یکشنبه - سه شنبه ساعت 17:45 الی 19:15؛مدرس: خانم احمدپورروزهای شنبه - چهارشنبه ساعت 18:30 الی 20;👈ترکی سطح B1 آنلاین:مدرس: آقای حکم طلعتساعت 17:45 الی 19:15؛👈تدریس مباحث TÖMER , Yös بصورت کلاس های خصوصی 1 تا 3 نفره زبان ترکی استانبولی بین 10