آلمانی A1 – دوشنبه و پنجشنبه 16 الی 17:30

فرانسه A1 – شنبه و چهارشنبه 16 الی 17:30

ترکی A1 – یکشنبه و سه شنبه 16 الی 17:30

ترکی A2 – شنبه و چهارشنبه 18:30 الی 20 (آنلاین)

Starter – شنبه و چهارشنبه 17:45 الی 19:15

Intro – یکشنبه و سه شنبه 19:30 الی 21

PS1 – یکشنبه و سه شنبه 16 الی 17:30

PS2 – دوشنبه و پنج شنبه 16 الی 17:30

PS4 – شنبه و چهارشنبه 16 الی 17:30

A1 – یکشنبه و سه شنبه 16 الی 17:30

ایتالیایی

اسپانیایی

سوئدی

روسی

انگلیسی

آیلتس

تافل

ترکی استانبولی

آلمانی

فرانسه

عربی